brf. klingan ursvik, sundbyberg

Uppdragsgivare:
HSB

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist

Handläggare:
Elin Andreassen


Medarbetare:
Emil Jansson, Theresa Högman, Sven Söderlind, Samuel Raitio, Carl-Johan Vesterlund och Mårten Bäckman

Utformningsperiod:
2006-2011

Byggnadsår:
2011-2012

Bildgalleri:

brf. klingan ursvik

sundbyberg

Den planerade bebyggelsen i stadsdelen Ursvik avses länka samman de angränsande stadsdelarna Hallonbergen, Rinkeby och Kista till en levande och integrerad stadsmiljö.

Efter en tävling utlyst av byggherren HSB som omfattade totalt 6 kvarter med 450 lägenheter ett 50-tal radhus samt kommersiella lokaler fick vi i uppdrag att projektera två av kvarteren.

Med en återskapad gammal vägsträckning länkas en serie offentliga rum i form av bl a ”fickparker” samt halvprivata gårdar. En väl utbyggd närservice samt god barnomsorg och lokal skola ska bidra till områdets attraktivitet.

Ursvik gränsar på två sidor mot E!8. Med den nya utformning som Kymlingelänken får kommer dock bullerstörningarna att reduceras avsevärt. För att ytterligare skydda bebyggelsen formas byggnaderna närmast bullerkällorna som 5 – 6 våningar höga skärmar. I övrigt varierar byggnadshöjderna inom olika delar av områdets rutnätsplan med mer småskalig och friare grupperade hus som möter naturområdet i öster.

Lägenheterna har väl tilltagna balkonger med skjutbara skärmar. Bottenvåningarna har tegelfasader som högre upp ersätts av vita eller naturfärgade skivmaterial.

Inflyttning sker 2012.