solgårdsterrassen, stenungsund

Uppdragsgivare:
Stenungsundshem AB

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist

Handläggare:
Elin Andreassen

Medarbetare:
Laila Thulin, Gregor Wierusz, Theresa Högman, Samuel Raitio, Lazar Lazic, Lina Egertz, Therese Jatko, Emilia Almqvist Jansson, Eline Burger

Landskapsarkitekt:
URBIO AB genom ark LAR/MSA Mattias Gustavsson

Utformningsperiod:
2010

Bildgalleri:

solgårdsterrassen

stenungsund

I:a pris i inbjuden arkitekttävling i regi av Stenungsundshem i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Solgårdsterrassen är en högt och vackert belägen bergknalle med utsikt över Hakefjorden och Stenungsön. Genom att minimera utbredningen av bebyggelsen sparas huvuddelen av den kuperade och vackra naturmarken. 280 lägenheter kommer att byggas i tre etapper där koncentrationen av punkthus bildar öar i det sammanhängande naturområdet.

Utdrag ur juryutlåtandet: "Ett förslag inspirerat av bohuslänsk bebyggelsetradition som här ges en modernistisk tolkning..en markerad och vacker variation mellan bebyggelse och sparad natur. En urban miljö i ett naturlandskap".

Vi har avslutat detaljplanearbetet och projektering av första etappen är planerad till hösten 2015.