sklfs kontor, stockholm

Uppdragsgivare:
SKL Fastigheter och Service

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist

Handläggande arkitekt:
Mårten Bäckman

Medarbetare:
Elin Friberg, Zhi Jiang, Lina Egertz och Therese Jatko

Utformningsperiod:
2012

Bildgalleri:

Inredning till SKLFS

stockholm

SKLFS är ett serviceföretag inom ramen för Sverige kommuners och landtingsförbund. Utmaningen var att hysa ett brett spektra av tjänster i lokaler som ska skapa gemenskap, utrymmen för spontana möten och samtidigt ha möjlighet för stilla tyst arbete. Med Sverige som metafor arbetade vi med olika miljöer och identiteter i ett så öppet kontorslandskap som möjligt.
Navet i lokalen är en infovägg, här finns allas personliga postfack, nyheter om företaget och en verksamhetslogg visas på väggen. Hälften av personalstyrkan rör sig mycket i lokalen och runt om i huset utanför de egna delarna. Arbetet inom kontorets väggar plockades fram ur mörka rum in i en stor ljus gemensam yta där förråd, arbete och leveranser blandas. Ett pentry/mötesrum och ett bibliotek ger en övergång till den mer klassiska kontorsdelen, visuell kontakt skapas med genomskinliga väggar med naturmaterial i. Tysta rum och mellanväggar delar upp kontoret i olika ljudatmosfärer.
På planet ovanför vid entrén är företagets ansikte utåt - ”servicecentret” - förlagt. Ett representativt mottagningsrum där man hjälper kunder med beställningar, tar emot besökare och distribuerar passerkort.