poznan portowo, polen

Beställare:
SwedeCenter Sp.z o.o.

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist

Medarbetare:
Samuel Raitio (HL), Bengt Rydén, Laila Thulin, Camilla Kristoffersson, Cage Copher, Monika Lchagwadzawyn, Eduard Chopo, Magnus Lundström och Mårten Bäckman

Program:
Bostäder med inslag av service, kontor och hotell (ca 160 000 m2)

Utformningsperiod:
2010-

poznan portowo

POLEN

Ahlqvist & Almqvist Arkitekter har fått i uppdrag att utforma ett bostadsområdet Portowo i Staroleka, 3 km sydöst om Poznans centrum. Poznan ligger i västra Polen, 270 km från Warszawa, och har cirka 600 000 invånare vilket gör den till Polens femte största stad.

Tomten, som tidigare huserat ett tegelbruk, ett varv och en kosmetikafabrik, sluttar västerut ner mot floden Warta och två flodbassänger som tidigare varit lertäkter. Vattennärheten är en stor kvalitet samtidigt som en stor variation i vattennivå och översvämningsrisk är en utmaning att hantera. Platsen är väl försedd med kollektivtrafik, kommersiella funktioner, rekreations- och grönområden.
Ahlqvist & Almqvist har inom gällande översiktsplan skapat en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsplan som inrymmer cirka 2000 bostäder med tillhörande skola och service. Studentbostäder och en marina bidrar till mångfalden.

Under 2011 utformar Ahlqvist & Almqvist den första etappen om cirka 450 lägenheter, bygglov söks våren 2012 och byggstart planeras till samma år.