2019/11/04
Tvärförbindelse Södertörn

Ahlqvist & Almqvist utformar Tvärförbindelse Södertörn tillsammans med Tyréns för delarna TSK10 och TSK20.
Uppdragen omfattar breddning av E4/E20 från Fittja till Vårby backe med bl.a. en ny Vårbybro och ramper till den nya Masmotunneln. Delen TSK20 omfattar Masmotunneln, en ny ekodukt i västra Glömstadalen, en ny trafikplats Flottsbro samt Glömstatunneln. Vi är ansvariga för teknikområde Arkitektur och inkluderar gestaltning av broar, tunnelmynningar, teknikbyggnader och andra byggnadsverk samt tunnelinteriörer. Tillsammans med Tyréns har vi också tagit fram gestaltningsprogram för hela Tvärförbindelse Södertörn.


TPL Masmo