2019/10/18
Klimatpakten

I veckan deltog vi i Klimatpaktens konferens i Stockholm med temat ”How on Earth ska vi klara oss ur klimatkrisen?" Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad där vi tillsammans med över 250 organisationer och företag samarbetar för minskad klimatpåverkan.
Eftermiddagen i Stadshuset var fylld med intressanta genomgångar av de klimatutmaningar vi står inför, rundabordssamtal och kunskapsbyte.
Klimatpakten


Klimatpakten

Klimatpakten