2019/06/12
Visby Inre Hamnen

Ahlqvist & Almqvist har under våren vidareutvecklat det förslag som vi tog fram 2017 för utvecklingen av Inre hamnen i Visby. Förslaget anvisar en framtida stadsmiljö med hamnkaraktär i ett läge som är en skärningspunkt mellan världsarvsstaden Visby, hamnområdet och havet. Förslaget omfattar placering och utformningskoncept för nya bebyggelsekvarter samt gestaltning av platser och stadsrum.
Uppdraget har genomförts i samarbete med Region Gotland, Urbio Landskapsarkitekter och Andreas Forsberg.
En fysisk modell över området har byggts av Ulf Randers.
Förslaget presenteras på Regionens hemsida


Visby inre hamnen

Visby inre hamnen