2018/08/13
Farstavikens skola Kvarnberget - invigning

Ahlqvist & Almqvist har ritat en omfattande om- och tillbyggnad av Farstavikens skola Kvarnberget. Hela projektet är färdigställt inför skolstarten med invigning den 24 augusti. Skolans area har då utökats med totalt ca 3 000 kvm till cirka 12 000 kvm, vilket möjliggjort en fördubbling av antalet elever till 750.