2018/02/22
Stadsvisioner i Visby

Region Gotland satsar på stadsutveckling på tre platser i Visby - Inre hamnen, Östercentrum och Norra Visborg – alla baserade på stadsvisionsstudier framtagna av Ahlqvist & Almqvist.