2017/06/30
CITYBANAN-EN NY VÄRLD I STOCKHOLMS UNDERJORD

Citybanan som öppnar den 10 juli erbjuder pendeltågsresenärerna två nya stora, centralt belägna stationer med bekväm omstigning mellan pendeltåg och alla tunnelbanelinjer. SL önskade en miljö som mer liknade en flygterminal än en tunnelbanestation. Det har SL fått, utformat av Ahlqvist&Almqvist arkitekter
Efter 28 år av utredningar, alternativstudier, projektering och, inte minst, politiska turer står Citybanan nu klar. Det som började med ett livligt ifrågasatt 3:e spår via Riddarholmen har nu blivit 6 km spårtunnlar från Tomteboda till Stockholm södra samt två stora underjordiska stationer.
Ahlqvist&Almqvist arkitekter är de enda som ahr varit med på hela resan. Från början på uppdrag av SJ, därefter av Banverket och till sist Trafikverket. De har gjort förstudier och samordnat järnvägsutredning och järnvägsplan. Ahlqvist&Almqvist arkitekter har sedan utformat stationerna City och Odenplan samt upprättat bygglovshandlingar, systemhandlingar och underlag för bygghandlingar, inrett och skyltat samt skapat utrymme för inalles 14 konstnärliga installationer.
Stationerna har fått en tidlös utformning, tålig för förädrinar och tillägg. En flexibel, urban miljö som en del av innerstaden fast i undrerjorden. Stationer med kapacitet att möta resandeströmmarna även i framtidens rusningstrafik samtidigt som de upplevs som trygga i lågtrafik.
Båda stationerna har direkta kopplingar till tunnelbanan vilket ger korta omstigningstider. Med hjälp av rumsgestaltning, arkitektur, konst och färgsättning samt ett väl utarbetat skyltsystem skapas goda förutsättningar för att resenärerna ska hitta till både utgångar och anslutande tåg. Direkt till tunnelbanans gröna linje på Odenplan och den blå på City. Därtill, via ett generöst mellanplan med butiker och annan service, till de gröna och röda linjerna på City.