2017/03/10
INRE HAMNEN, VISBY

Ahlqvist & Almqvist har på uppdrag av Region Gotland tagit fram ett förslag för utveckling av Inre hamnen i Visby.
I gränslandet mellan innerstaden och hamnen finns idag stora odefinierade ytor. Hamnverksamheten har inneburit begränsningar i möjligheten att förtäta staden mot hamnen. Med det nya förslaget säkerställs fortsatt hamnverksamhet samtidigt som staden får ett nytt torg med stora stadskvaliteter omgivet av nya och befintliga byggnader.

Se vidare hos Hela Gotland.