2016/12/22
MALMUDDEN, LULEÅ

Luleå Kommun har antagit detaljplanen för Malmudden i Luleå. Projektet innehåller ca 200 lägenheter med blandade upplåtelseformer.
Vi har med vårt förslag tagit tillvara på det unika läget och skapar ett landmärke som genom byggnadernas placering och form accentuerar uddens spets. Fem byggnader med fyra till nio våningar skapar med sina sluttande tak en variationsrik och unik siluett med stark identitet. Husens utformning är en försiktig anspelning på de malmhögar som en gång fanns inte långt ifrån Malmudden. Byggnaderna reser sig mot fjärden i norr till skydd mot nordanvindar och för att erbjuda största möjliga antal lägenheter med sjöutsikt.

Se vidare hos Luleå kommun.