2016/10/14
RIDDERSVIK, HÄSSELBY

Vi vann markanvisningstävlingen för Hässelby Riddersvik tillsammans med Innovation Properties och Västkuststugan. Detta är den första gången som Stockholmsstad genomfört en markanvisningstävling utan att priset för marken är en faktor utan bedömningskriterierna har varit arkitektur, boendemiljöer och förmågan att tolka inriktningen "trädgårdsstad" Riddersvik ska bli en modern trädgårdsstad, med totalt omkring 560 bostäder. Detaljplanen väntas bli klar för beslut i vinter eller vår.