2015/08/19
TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN

Ahlqvist & Almqvist ingår som ansvariga för utformning, i det vinnande team med Tyréns som ska utforma nya Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelse Södertörn ska förbinda E4 vid Masmo med Huddingevägen vid Flemingsberg och Nynäsvägen i Haninge. Uppdraget avser Lokaliseringsutredning, Systemhandling och option på bygghandling.