2015/06/16
NY MEDARBETARE

En Ultimaker 2 3D-skrivare tar över en del av modellbyggningsarbetet hos Ahlqvist & Almqvist. Våra nästan nya medarbetare Max och André har lång erfarenhet av 3D-utskrifter. Utskrifterna ger en extra dimension åt våra skisser och presentationer, men vi kan också hjälpa till om du behöver få något utskrivet.