2015/04/16
A&A VINNER I LULEÅ

Ahlqvist & Almqvist vinner markanvisningstävling för Malmudden i Luleå I konkurrens med fem andra deltagare har vi tillsammans med våra kunder Tjidtjak och Part Construction vunnit markanvisningstävlingen för Västra Malmudden i Luleå. Förslaget innehåller ca 180 lägenheter med främst hyresrätter som upplåtelseform.
Vi vill med vårt förslag ta tillvara på det unika läget och skapa ett landmärke som genom byggnadernas placering och form accentuerar uddens spets. Fem byggnader med fyra till tio våningar skapar med sina sluttande tak en variationsrik och unik siluett med stark identitet. Husens utformning är en försiktig anspelning på de malmhögar som en gång fanns inte långt ifrån Malmudden och rymmer lägenheter som går från ettor på ca 30 kvadratmeter till femmor på ca 100 kvadratmeter. Byggnaderna reser sig mot fjärden i norr till skydd mot nordanvindar och för att erbjuda största möjliga antal lägenheter med sjöutsikt.
Delar av juryns motivering lyder: ”Tävlingsbidraget representerar den bästa helhetslösningen och är det nytillskott till såväl Malmudden som Luleå som eftersöks” och ”I detta tävlingsbidrag får Luleå sin eftersökta arkitektoniska pärla”. Vi tackar för den fina motiveringen och startar nu arbetet med detaljplanen.

Medverkande: Britt Almqvist, Maximilian Olsson, Samuel Raitio, Zhi Jiang.

Se vidare Artikel i NSD, Norrbottens-Kuriren, och se hela förslaget hos Luleå kommun.