2015/04/16
LULEÅ MALMUDDEN

Ahlqvist & Almqvist deltar tillsammans med Tjidtjak och Part Construction i markanvisningstävling för nya bostäder på Malmudden i Luleå. Stor hänsyn tas till miljö, sol på gården året runt och utsikterna mot Skurholmsfjärden samt anpassningen till befintlig bebyggelse. Förslaget omfattar cirka 150 unika lägenheter med dubbelhöga vardagsrum, balkong med grill, förskola, elbilpoool och parkering under mark. Läs mer i Norbottens-Kuriren och NSD, och se hela förslaget hos Luleå kommun.