2013/11/29
INNOVATIVT BYGGANDE

Innovativt byggande av bostäder för unga är ett samlingsnamn för ett projekt initierat av Boverket. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter har efter ansökan tilldelats utvecklingsbidrag från Boverket för att utreda en ny typ av boende för studenter. Projektet innebär att ta fram ett förslag under våren för flyttbart modulbygge.