2012/03/06
ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING I RISSNE, SUNDBYBERG

Ahlqvist & Almqvist Arkitekter ritar en returpark i Rissne, Sundbyberg. Återvinning, återbruk och second-hand försäljning tillsammans med café och verkstad är samlade i en anläggning. Projektet är inte bara ett miljöprojekt för att kraftigt minska miljöpåverkan från hushåll och småföretags avfall utan också ett kommunalt åtagande för skapandet av fler jobb. I returhusets café och verkstad skall kommunen kunna erbjuda arbetsträning i samarbete med arbetsförmedlingen.

Se inslag i ABC >>

Läs mer i Fastighetstidningen >>