2012/03/01
SLUSSEN - för folket mot strömmen

Dagens heta debatt om ombyggnaden av Slussen i Stockholm har en mer än 20-årig förhistoria. I den arkitekttävling som hölls 1992 var vårt förslag - FÖR FOLKET MOT STRÖMMEN – ett av de fyra som premierades. Vår idé var att bevara Slussens befintliga form och karaktär men samtidigt anpassa dess för dagens trafik överdimensionerade rampsystem till en ny tids behov med mer plats för fotgängarna.

Ryssgården, torget utanför T-banestationen, fick en terrasserad fortsättning under Katarinavägen ner mot Stadsgården. Här skapades centrala entréer till T-bana och ny bussterminal samt båtplatser för en utvidgad sjötrafik. Ovanför placerades fyra lägre enskilda byggnader som tog sin form från det befintliga KF huset.

Trafiken från Hornsgatan leddes ner mot Munkbron och trafiken från Katarinavägen mot Skeppsbron. Dessa två leder länkades samman via två befintliga trevägskorsningar.

Katarinavägen och dess fortsättning liksom övriga befintliga ramper bevarades men omvandlades till breda stråk för gående, cyklister och kollektivtrafik ner mot Gamla Stan.

Juryn var dock tyvärr inte mycket för kompromisser. Antingen skulle allt rivas eller så skulle allt bevaras och användas som förut. Det tyckte vi var dumt redan då.

Vi gläds dock åt att vår idé med en båthamn i bukten nere vid Stadsgården fortfarande lever kvar.