2011/02/01
presskonferens om PorTOWO hölls av borgmästare i poznans stadshus

Den 23 Januari 2012 höll Poznans borgmästare en presskonferens i Poznans stadshus vita sal för att tilkännage starten för partnerskapet "Na Rzecz Warty". Britt Almqvist från Ahlqvist & Almqvist deltog som ansvarig arkitekt för partnerskapets pilotprojekt “Portowo”. Poznans stad, KuiperCompagnons, DHV och SwedeCenter startade partnerskapet som ett initiativ vilket kommer öppna en unik möjlighet att skapa en omfattande utvecklingsplan för Poznans vattennära delar längs floden Warta. Partnerskapet är mottagare av finansiering från holländska staten genom programmet ”Partners voor water”.

Läs mer om Poznan Portowo >>

Presskonferens i Poznan

Britt Almqvist från Ahlqvist & Almqvist deltog som ansvarig arkitekt för partnerskapets pilotprojekt “Portowo”


Poznan Portowo

Poznan Portowo