2011/11/30
JAKOBSBERGs BUSSTERMINAL FÅR PRIS

Jakobsbergs Bussterminal tilldelas Järfälla kommuns byggnadsmärke 2011 för god byggnadskultur.

Motiveringen lyder:
"Byggnaden utgör ett nytt och intressant inslag i stadsbilden. Det är ett fint exempel på estetik och funktion som tillsammans skapar god form.

Medveten linjeföring och behandling av byggnadens
volymer skapar ett harmoniskt intryck i stadsbilden. Stora takytor med sedum är bra exempel på medveten gestaltning av stora ytor som fungerar väl i samman-hanget.

Anläggningen får också ett stort positivt symbolvärde, dels som en del i utvecklingsarbetet med centrum-förnyelse i Jakobsberg, dels för ett förbättrat kollektivåkande. Projektet är ett exempel på hur kollektivt resande kan bidra till hållbar utveckling.

Bussterminalen är en av StorStockholms första anläggning i sitt slag och kan stå som symbol för nytänkande i Jakobsberg C (Innovativa Järfälla).

Det är av mycket stort värde att bussterminalen
genom sin fina resemiljö kommer många till del."

Läs mer om Jakobsbergs bussterminal >>

Studieresa Köpenhamn

Studieresa Köpenhamn

Studieresa Köpenhamn

Uppdragsansvarig arkitekt Sven Söderlind (t.v.) med medarbetarna Mårten Bäckman, Theresa Högman, Lazar Lazic, LarsGöran Thambert och Lina Egertz (fotograf) vid invingningen av bussterminalen den 14 december i år.