2011/09/20
esbobron & esbotunneln

Måndagen den 10 oktober klockan 11.30 invigs broarna och tunneln av trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton.

De två ca 250 m långa broarna och mynningarna till den 220 m långa bergtunneln har utformats av A&A i samarbete med Grontmij på uppdrag av Stockholms Exploateringskontor.

Läs mer om Esbogatan >>

 

Esbobron och Esbotunneln

Esbobron och Esbotunneln

Esbobron och Esbotunneln

Bilder från invigningen