2011/09/20
JAKOBSBERG BUSSTERMINAL

Den 10 sep öppnade den nya bussterminalen. Ytterligare arbeten återstår och officiell invigning planeras till den 6 december. Bussterminalen innehåller 11 dockningsplatser som gör det möjlig för resenärerna att vänta i en ljus klimatskyddad terminalhall med kafé och butiker.

Terminalhallen har givits konstnärlig utsmyckning av Matthias van Arkel.

Läs mer om Jabobsbergs bussterminal >>

Studieresa Köpenhamn

Bild från kontorets studiebesök i september