2011/11/25
A&A vinnare av inbjuden tävling i Stenungssund

Ahlqvist&Almqvist arkitekter vinner inbjuden tävling om det nya bostadsområdet Solgårdsterrassen i centrala Stenungsund

Det vinnande tävlingsförslaget med mottot Solkatt är utfört av Ahlqvist&Almqvist arkitekter genom Britt Almqvist Arkitekt SAR/MSA och Elin Andreassen Arkitekt MSA tillsammans med "Landskapsarkitektkontoret URBIO AB genom Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA"

Området Solgårdsterrassen ligger mitt i Stenungsund och utgör samhällets sista centrala förtätningsområdet, totalt ca 6 ha skogsbevuxen, högt belägen och starkt kuperad terräng med utsikt över Hakefjorden och Stenungsön. Marken ägs av Stenungsunds kommun och ska bebyggas av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB.

Syftet med arkitekttävlingen var att få Solgårdsterrassens utvecklingsmöjligheter analyserade och mångsidigt belysta.

Uppgiften var att utforma en ny bostadsbebyggelse med ca 150 lägenheter fördelade på 3 etapper. Attraktiva lägenheter med hög boendekvalitet i byggnader med stor arkitektonisk kvalitet och en utemiljö som tar tillvara på områdets unika förutsättningar.

Ur juryns motivering:
"Ett förslag inspirerat av bohuslänsk bebyggelsetradition som här ges en modernistisk tolkning.

Solkatt väljer med ett tydligt ställningstagande att spara naturmark till stor del genom att minimera utbredningen av bebyggelse. Husgrupperna är koncentrerade i en tät struktur och förslaget får därigenom en markerad och vacker variation mellan bebyggelse och sparad natur. En urban miljö i ett naturlandskap."

"Enkelheten i utformningen av hus och lägenheter gör att förslaget är mycket utvecklingsbart och att det finns förutsättningar för mycket goda och väl bearbetade lösningar i utförandet." "

Länk till tävlingssidan på Sveriges Arkitekters hemsida:
www.arkitekt.se/s62404

Läs mer om Stenungsund >>