mölnvik förskola

Beställare:
Värmdö kommun

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist

Medarbetare:
Theresa Högman (HL), Laila Thulin

Program:
Förskola (ca 100 barn)

Utformningsperiod:
2014

mölnvik förskola

VÄRMDÖ

Ny förskola i Mölnvik vid Mörtnäs Hagar projekterades och byggdes under 2014 på rekordkort tid, med inflyttning i början av januari 2015. Byggnaden uppfördes som totalentrepenad med volymelement.
Förskolan rymmer ca 100 barn och omfattar ca 960m2 BTA med komplementbyggnader om 160 m2.
Skolan är uppförd som en enplans byggnad i vinkel med stående träpanel och omgärdar en södervänd gård med lekplatser som färdigställdes under 2015.
De fem olika barngrupperna har egna entréer från den av skärmtak täckta gemensamma träterrassen. Centralt placerade i byggnaden finns ett tillredningskök med gemensam matsal och ett rörelserum med dubbel våningshöjd.