lindenhof

Beställare:
DURA bouw

Ansvarig arkitekt:
Bengt Ahlqvist

Medarbetare:
Patrick Verhoeven

Lokal representant:
Pieter van der Hulle

Lokal arkitekt:
Rothuizen, van Doorn ´t Hooft 

Utformningsperiod:
1998-2000

Byggnadsperiod:
2000-2001

lindenhof

zoetermeer, holland

Det lilla bostadsområdet Lindenhof ligger i nära anslutning till den historiska bykärnan i den snabbt expanderande staden Zoetermeer, nära Haag och Rotterdam. I sin planering för detta område har kommunen lagt fast att all nybebyggelse skall ansluta till den gamla byns struktur och karaktär. 

I sina huvuddrag följer därför projektet kommunens idé med småskaliga bostadshus grupperade kring en "hofje" - en inre, halvprivat entrégård. 

Projektet innehåller 9 atriumhus i ett plan med delvis inredningsbart övre plan samt 9 radhus i halvplan. De senare är utformade med ett rum i bottenplan som kan nyttjas för hemmakontor, mindre företag etc. Radhuslängan skärmar gården och atriumhuset från en relativt trafikerad väg i söder och är delvis byggd över ett försänkt parkeringsgarage. 

Den gemensamma entrégården inramas av en gångväg från vilka alla entréer nås. Innan för denna omger klippta häckar organiskt formade gräs- och sandytor som flexibelt kan nyttjas för olika ändamål. 

Byggnaderna är utformade med tegelklädda sadeltak samt fasader av rött tegel med inslag av ränder och andra mönstereffekter i vitt.