jakobsbergs bussterminal, järfälla

Beställare:
AB Storstockholms Lokaltrafik

Uppdragsansvarig arkitekt:
Sven Söderlind

Medarbetare:
LarsGöran Thambert, Mårten Bäckman. Theresa Högman, Lazar Lazic och Lina Egertz

Period:
2009-10

jakobsbergs bussterminal

järfälla

Ny bussterminal i anslutning till Jakobsbergs pendeltågsstation, en av landets största stationer mätt i resande per dygn. En långsträckt dockningsterminal placerad parallellt med stationen utmed Järfällavägen.

En befintlig gångtunnel, upprustat med bl a ett nytt stort ljusintag, länkar samman station och terminal. Via trappor, rulltrappor och hiss förbinds denna med den norra änden av en lång och hög hall utmed vilken ankommande bussar angör på ena sidan och avgående bussar dockar på den andra. I hallens norra ände finns resandeservice i form av servicebutiker, biljettförsäljning och information. I dess södra finns ett mindre café och ovan detta personalutrymmen.
Den höga terminalhallen är uppglasad mot väster och där kompletterad med vertikala skärmar och ett kraftigt taksprång till skydd mot solen.

Terminalen har totalt fyra avstigningshållplatser, två hållplatser för genomgående lokal busstrafik samt 11 dockningsplatser för påstigande. Därtill finns 11 uppställningsplatser för bussar som inte är i trafik samt 2 platser för bussar som inväntar avgång.
Terminalen utförs med en stomme av stål och betong. Väggar av Leca-block putsas eller bekläs med keramiska plattor. Utgångarna markeras med portaler av pentagonplåt. De stora solskyddsskärmarna är utförda av perforerat cor-ten stål.

Terminalen öppnades i september 2011 och tilldelades Järfälla kommuns byggnadsmärke 2011.