hemelvaartskerk

Beställare:
Artica Vastgoedontvikkeling

Ansvarig arkitekt:
Bengt Ahlqvist

Handläggande arkitekt:
Gregor Wierusz

Medarbetare:
Gregor Wierusz och Patrick Verhoeven

Lokal representant:
Pieter van der Hulle

Lokal arkitekt:
Stok&Stok

Utformningsperiod:
2008

hemelvaartskerk

grave

En kyrka från 60-talet nästan utan församlingsmedlemmar har ersatts av ett bostadskvarter med 51 lägenheter för seniorboende. 24 hyresrätter förvaltade av en stiftelse är byggda ovan en supermarket och 27 bostadsrätter ovan ett halvplansförsänkt garage.

Samtliga lägenheter i dessa länkade 3 – 4 våningshus nås via loftgångar från ett gemensamt trapphus med trappa och två hissar. Fasaderna är utförda i gult tegel med inslag av träpartier. Räcken är utförda av stål och trä.