heidelberg

Uppdragsgivare:
Furokawa, Heidelberg

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist och Bengt Ahlqvist

Utformningsperiod:
2000

heidelberg

tyskland - förslag till bostäder på f.d industrimark

Ett av åtta förslag i internationell stadsplanetävling mellan medlemsföretagen i vårt nätverk av arkitektkontor, Perspective E.I.G. 

Tomten utgörs av gammal industrimark i en dalgång intill Heidelbergs centrum. På tomten fanns många befintliga stora industrihallar i tegel. I vårt förslag har delar av den befintliga strukturen och delar av de befintliga byggnaderna bevarats. Stor hänsyn har tagits till tomtens klimatförutsättningar med bl a öppningar för svalkande vindar under heta sommardagar.