gmv

Uppdragsgivare:
Countryside och TaylorWoodrow

Ansvarig arkitekt:
Ralph Erskine

Delansvariga:
Britt Almqvist, Bo Svensson och Johannes Tovatt

Utformningsperiod:
1996-2001

Byggnadsperiod:
1999-2005

greenwich millenium village(GMV)

london, översiktsplan & bostäder

På svårt förorenad tidigare industrimark nära Milleniumdomen på Greenwichhalvön önskades ett pilotprojekt som skulle tjäna som modell för brittiskt bostadsbyggande inför det nya millenniet. Stor vikt lades på hållbarhet och låg energiförbrukning.

5 konsortier bjöds in att tävla om stadsplanen med respektive arkitekterna Norman Foster, Zaha Hadid, Grimshaw, Manhattan Loft och Ralph Erskine. Ralph Erskine bjöd in sina tidigare samarbetspartner AhlqvistAlmqvist genom Britt Almqvist samt SOS genom Bo Svensson att utarbeta förslag för konsortiet Taylor Woodrow, Countryside och Moat Housing Company.

Det förslag vi utformade utsågs till vinnare. Det visade en tät, upplevelserik urban miljö där byggnader och kvarter åtskiljdes av smala gränder och torg och tillsammans omramade en stor ekologisk park som förutom våtmark för fåglar också innehöll en traditionell engelsk cricketplan. Projektet hade högt ställda mål avseende ekologi samt sociala och tekniska lösningar.

Efter tävlingen fick vår grupp uppdrag att vidareutveckla en Master Plan för ca 2 000 bostäder med ett mindre centrum, låg- och mellanstadieskola, vårdcentral samt den stora parken. Därpå  upprättade vi bygglovshandlingar för ca hälften av bebyggelsen.  Tre etapper med totalt ca 450 lägenheter blev genomförda.