de_magistraat

Uppdragsgivare:
Wiiliam properties, Rijksbouwdienst

Ansvarig arkitekt;
Bengt Ahlqvist

Medarbetare:
Sven Söderlind, Björn Westerholm, Jörgen Trollmo, Gregor Wierusz och Sunniva Viking

Lokal arkitekt:
Derk Stevens genom Hans van Houtum

Area:
16 000m2 

Utformningsperiod:
1998-2000

Byggnadsår:
2001-2002

de magistraat

'S -Hertogenbosch, Holland

Paleiskwartier är ett stort före detta industriområde mittemot centrum i 's-Hertogenboschs, regionhuvudstad i Brabant i södra Holland. Området har genomgått en komplett omgestaltning och innehåller nu kontor, bostäder, utbildningslokaler etc. 

De Magistraat var ursprungligen organiserad som en flexibel kontorsbyggnad möjlig att användas av ett flertal hyresgäster. Under slutet av designprocessen omformades den för att användas som regionkontor för det holländska invandrarverket. 

Byggnaden upptar ett 60 x 60 meter stort stadskvarter. Dess fyra flyglar, med en höjd varierande mellan 8 och 4 våningar, grupperas runt en vinkelförskjuten innergård. Entrén i kvarterets hörn vänder sig mot järnvägsstationen. 

Byggnaden innehåller även ett nedsänkt garage med plats för 120 bilar, sju bostäder samt en mindre restaurang. Nettoarean över mark är cirka 16 000 m2. 

Ytterfasaderna är klädda med rött tegel med undantag för den lägsta flygeln mot områdets inre park som putsas vit. Fasaderna mot gården är klädda med röd cederträpanel. Ett antal stora panoramafönster sticker ut från de yttre fasaderna. De lutande taken över vinds- och teknikvåningarna högst upp täcks av grå aluminiumpaneler. 

Byggnaden invigdes 2002 av Drottning Beatrix  av Holland.