Citybanan

Uppdragsgivare:
Banverket, region öst

Ansvarig arkitekt:
Bengt Ahlqvist

Medarbetare 2011:
Marianne Edling, Samuel Raitio, Lazar Lazic, LarsGöran Thambert, Sven Söderlind och Stefan Jäder

citybanan

stockholm

Stambanan genom centrala Stockholm har endast två spår. Denna s.k. getingmidja har under många decennier utgjort en kapacitetsbegränsning  som varit en källa till förseningar och andra störningar som fortplantat sig ut över landet.
På Banverkets (nu Trafikverket) uppdrag har vi sedan 1989 haft en central roll i alla de utredningar som genomförts för att lösa av denna fråga. Efter regeringens inriktningsbeslut resulterade dessa i en järnvägsutredning av Citybanan år 2003. Denna 6 km långa spårtunnel ger egna spår för pendeltågen och frigör därmed kapacitet på de befintliga spåren för all annan trafik.

Vårt arbete därefter har huvudsakligen inriktat sig på de två stationerna City och Odenplan inklusive deras koppling till angränsande befintliga tunnelbanestationer. Arbetet har omfattat systemhandlingar samt därefter detaljerade riktlinjer för utformning och gestaltning av byggnadsdelar, stomkompletteringar, ytskikt, material, färgsättning, inredning mm. Dessa riktlinjer tjänar som underlag för de konsulter som utför bygghandlingarna.

Vi har därutöver utfört samordningsritningar, 3D-modeller och illustrationer av projektet, underlag för 3-dimensionell fastighetsbildning samt en serie utredningar i anledning av olika under hand förändrade förutsättningar.

Citybanan öppnades för trafik 2017. Projektets budget är 16,8 miljarder varav stationerna svarar för ca 1/3-del.