changsha

Beställare:
Future House, Kina

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist, Per Hederus (Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström) och Ingbritt Liljeqvist (Landskapslaget)

Medarbetare:
Arne Nilsson (Arne Nilsson Urban Design),Stefan Forsberg , Eva Hall, Sunniva Viking, Märta Baeling och Eva-Lotta Ersson

Övriga konsulter:
Thomas Kvistmo (IMEK +) 
Ivo Martinec (KTH Energi & Teknik) Yngve Holmlund

Utformningsår:
2004

changsha

Kina – stadsplan för 7 000 bostäder mm

En stadsdel för ca 25 000 invånare med ca 7 000 bostäder i lägenheter, radhus och villor. Därtill shoppingcentra, skolor, kontor, rekreationsanläggningar mm.

Baserat på en grundlig landskapsanalys formades planen efter de befintliga risfältens organiska former. De omgivande skogsklädda kullarna bevarades och skapade delområden som gav en stor del av bostäderna direkt kontakt med naturen.

Projektet initierades av regeringen i Peking som ett pilotprojekt för att testa lösningar av landets omfattande miljöproblem ur ett stadsplaneperspektiv och för att uppnå en socialt och ekologiskt hållbar modell för framtida planering och byggande.

Ambitionen var bl a att reducera energiförbrukningen till 50% av normal förbrukning samt att skapa system för rening och återvinning av vatten.

Planen gjordes 2004 i samarbete med bl a HMXW arkitekter och Landskapslaget.