beijing future house, kina

Beställare:
Future house, Beijing China

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist och Per Hederus (Arkitektkontoret Fråne Hederus Malmström)

Medarbetare:
Eva Hall, Sunniva Viking

Övriga konsulter:
Thomas Kvistmo (IMEK +) Ivo Martinec (KTH Energi & Teknik) Yngve Holmlund 

Area:
Kontorsbyggnad 6000m2, Utställingshall 24 000 m2

Utformningsperiod:
2004

Bildgalleri:

beijing future house

kina

Masterplan samt skissförslag till utformning av bostads- och byggmaterialmässa med en utställnings- och konferensbyggnad på 6 000 m2 och ett 24 000 m2 stort byggvaruhus. Området avses i övrigt inrymma ett 10-tal experimentvillor från lika många länder.

Via en entré genom byggvaruhuset leds besökaren till en inre park omgiven av utställningsvillorna och med utställnings- och konferensbyggnaden i fonden. Denna är formad som en öppen volym med inhängda våningsplan för olika funktioner samt en planterad takterrass.

Byggnaderna skall uppföras av betong, stål, limträ och glas.
Projektet har en stark inriktning mot ett ekologiskt och energisnålt byggande. Med hjälp av värmepumpar, solceller, jordkyla samt solavskärmningar och god isolering skall energiförbrukningen halveras.