axa royale belge, bryssel

Beställare:
AXA-Royale Belge Bryssel

Ansvarig arkitekt:
Britt Almqvist samt Bengt Ahlqvist

Medarbetare:
Samuel Raitio, Gregor Wierusz, Lina Egertz

Area:
55 000 m2

Utformningsperiod:
2001

Bildgalleri:

axa royale belge

bryssel

Projekt för nytt kontorshus på en triangulär tomt i hjärtat av Bryssels EU-kvarter omgivet av en hårt trafikerad huvudgata, en stillsam entrégata samt en stor park. Vi skapade ett koncept som medgav att den 55 000 m2 stora byggnaden både kunde upplevas och nyttjas som en enhet alternativt flexibelt delas upp på flera nyttjare.

Från en rund entrégård ledde rulltrappor upp till en halvcirkelformad ljusgård som öppnade sig mot söder och parken. I denna ljusgårds mitt placerades ett fristående, organiskt format kontorstorn länkad till huvudbyggnaden med öppna gångbroar.

Kontorsrummen, fördelade på 9 våningar, gavs dagsljus från omgivande gator samt de två gårdarna. Parkeringsgarage samt tekniska utrymmen placerades under i två våningsplan.
Huvudbyggnadens fasader bekläddes med varmt röda terrakottaplattor avbrutna av stora glaspartier. Det fristående kontorstornet bekläddes med grön kopparplåt.
Vårt förslag, ett av åtta i en inbjuden internationell arkitekttävling 2001, belönades med ett delat 2:a pris.